HÀ NỘI: 024.37.623.200

Đỗ Thái
0902 114 939

TPHCM: 028.38.685.689

Việt Thành
‎0936 083 489

HÀ NỘI: 024.37.623.200

Phương Dung (ext 19)
 • Online Support via Skype
Nguyễn Hồng (ext 18)
 • Online Support via Skype
Kiều Kiều (ext 16)
 • Online Support via Skype
Ph. Trang (ext 15)
 • Online Support via Skype

TPHCM: 028.38.685.689

Hồng Ửng (ext 67)
 • Online Support via Skype
Phan Duy (ext 63)
 • Online Support via Skype
Ng.Thảo (ext 64)
 • Online Support via Skype
Kim Liên (ext 65)
 • Online Support via Skype

HÀ NỘI: 024.37.623.200

Xuân Hiệp (ext 22)
 • Online Support via Skype
Hoàng Phúc (ext 23)
 • Online Support via Skype
Hoàng Dương (ext 24)
 • Online Support via Skype
Sơn Trường (ext 25)
 • Online Support via Skype

TPHCM: 028.38.685.689

Chí Cường (ext 43)
 • Online Support via Skype
Văn Dương (ext 44)
 • Online Support via Skype
Ngọc Hùng (ext 45)
 • Online Support via Skype
Mạnh Cường (ext 46)
 • Online Support via Skype
camera-hikvision-nat
bao-dong-nat
chuong-hinh
kiem-soat-vao-ra-2

Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất