pk811d- iwise

Đầu báo trộm loại trừ súc vật 45kg – IWISE

Mã: RK811D
Hãng sản xuất:

Mắt thần hồng ngoại loại trừ súc vật 45 KG .
+ Loại trừ súc vật dưới 45 KG.
+ Sử dụng công nghệ kép ( Hồng ngoại-PIR và sóng cực ngắn- Microwave )
+ Loại trừ báo động giả do chó, mèo.
+ Góc quét 90°, xa 11m. Kèm chân đế.

Mô tả sản phẩm

Mắt thần hồng ngoại loại trừ súc vật 45 KG .
+ Loại trừ súc vật dưới 45 KG.
+ Sử dụng công nghệ kép ( Hồng ngoại-PIR và sóng cực ngắn- Microwave )
+ Loại trừ báo động giả do chó, mèo.
+ Góc quét 90°, xa 11m. Kèm chân đế.

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •