HEF-8000 - hyundai

HLPC-8200 Trung tâm điều khiển

Mã: HLPC-8200
Danh mục: .
Hãng sản xuất:

♦ Trung tâm điều khiển : Kết nối tối đa 1024 màn hình căn hộ, 64 LOBBY PHONE và 8 Điện thoại bảo vệ.( Mỗi trung tâm tối đa lắp 8 Cards, mỗi Card quản lý 128 màn hình căn hộ)
♦ Nguồn: AC 90~240V

Mô tả sản phẩm

♦ Trung tâm điều khiển : Kết nối tối đa 1024 màn hình căn hộ, 64 LOBBY PHONE và 8 Điện thoại bảo vệ.( Mỗi trung tâm tối đa lắp 8 Cards, mỗi Card quản lý 128 màn hình căn hộ)
♦ Nguồn: AC 90~240V

Chia sẻ bài viết lên
  •  
  •  
  •  
  •