Sap Nhap Hik Rewards Vao Hik Partner Pro

[THÔNG BÁO] – SÁP NHẬP HIK-REWARDS VÀO HIK-PARTNER PRO

Kính gửi Quý đại lý! Từ tháng 11.2022. Hik-Rewards sẽ được hợp nhất với Hik-Pro Partner, vì vậy để quá trình tích hợp này được diễn ra nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi của Quý Khách, Nhà An [...]

Showing 1–10 of 105 results
undefined