Cột mốc phát triển

CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:

Năm 2000, thành lập công ty Cổ phần Nhà An Toàn

Năm 2011, Nhà An Toàn hợp tác cùng Hikvision

Năm 2015, Nhà An Toàn phân phối sản phẩm EZVIZ

Năm 2015, Nhà An Toàn thành lập chi nhánh tại TPHCM

Năm 2019, Nhà An Toàn hợp tác cùng thương hiệu ABB

Năm 2019, Nhà An Toàn thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng

Năm 2019, Nhà An Toàn phân phối sản phẩm Hilook

Nhaantoan