Hướng dẫn tạo tên miền xem qua mạng (PDF)

Cấu hình xem camera IP/ DVR/ NVR qua mạng

Tải file: HƯỚNG DẪN TẠO TÊN MIỀN XEM QUA MẠNG.pdf