Xem lại thông minh – Smart Playback

“Xem lại thông minh” là tính năng ở trong Gói tính năng thông minh của Hikvision. Tính năng xem lại thông minh cho phép xem lại dễ dàng, bỏ qua các thông tin ít quan trọng. Trong chế độ xem lại thông minh, hệ thống sẽ phân tích video với chuyển động hoặc các thông tin VCA – như phát hiện xâm nhập, phát hiện vượt hàng rào ảo… Các đoạn video này sẽ được phát ở tốc độ bình thường, trong khi các đoạn video còn lại sẽ được phát ở tốc độ 16x. Có thể quy định các vùng trên hình ảnh để áp dụng chế độ Xem lại thông minh.

Chia sẻ bài viết lên

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment

undefined