MS190 Còi hơi

Mã: MS190

Còi hơi 220V, âm lượng lớn cho khu vực rộng, nhà xưởng ( màu đỏ )

Product Description

Còi hơi 220V, âm lượng lớn cho khu vực rộng, nhà xưởng ( màu đỏ )

Chia sẻ bài viết lên
undefined