MS190 Còi hơi

Còi hơi 220V, âm lượng lớn cho khu vực rộng, nhà xưởng ( màu đỏ )

Mã: MS190 Danh mục: