Loa báo động kèm đèn chớp có sẵn mạch dao động

Mã: SH-110

Loa báo động kèm đèn chớp có sẵn mạch dao động loại to 12VDC

Product Description

Loa báo động kèm đèn chớp có sẵn mạch dao động loại to 12VDC

Chia sẻ bài viết lên
undefined