Bộ lặp tín hiệu (Wireless 1-WAY REPEATER)

Bộ lặp tín hiệu . (WL 1-WAY REPEATER). Tăng khoảng cách lên đến 150m, sử dụng nguồn 12-16 V AC hoặc DC

Mã: WL 1-WAY REPEATER Danh mục: