Mô đun ghi tiếng nói và mở rộng quay số LightSYS

+ Ghi âm sẵn lời nhắn, khi báo động, lời nhắn sẽ được phát lại cho số điện thoại gọi tới.
+ Khi lắp module này, số điện thoại có thể gọi tới là 16 số ( Cố định hoặc di động)

Mã: RP432EV - LightSYS Danh mục: