Module sử dụng SIM (Plug-in GSM/GPRS)

  • Module sử dụng SIM  (Plug-in GSM/GPRS Module).
  • Cho phép trung tâm quay số khi có sự kiện, báo động, kết nối internet thông qua Sim di động gắn trên main.
Mã: RP432GS Danh mục: