Đầu ghi NVR 16 kênh

– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3
– Độ phân giải ghi tới 6MP
– Cổng ra HDMI và VGA độ phân giải 1920×1080P
– Hỗ trợ xem lại 8/16 kênh
– Hỗ trợ lưu trữ theo hạn mức và theo nhóm HDD