DS-K4H250S Khóa cửa từ đơn

Mã: DS-K4H250S
Hãng sản xuất:
  • Khóa cửa từ đơn
  • Hỗ trợ lực đẩy tuyến tính tĩnh của 300kg
  • Nguồn làm việc: 12VDC (500mA)/ 24 VAC (250mA)

Product Description

  • Khóa cửa từ đơn
  • Hỗ trợ lực đẩy tuyến tính tĩnh của 300kg
  • Nguồn làm việc: 12VDC (500mA)/ 24 VAC (250mA)
Chia sẻ bài viết lên
undefined