SH-K2801EK Đầu đọc thẻ EM

Mã: SH-K2801EK
Hãng sản xuất:

Đọc thẻ EM, có bàn phím, hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)
Chuẩn chống bụi IP 65

Product Description

Đọc thẻ EM, có bàn phím, hỗ trợ giao
thức Wiegand(W27/W35)
Chuẩn chống bụi IP 65

Chia sẻ bài viết lên
undefined