SH-K5T108 Khóa chốt rơi (thả)

Mã: SH-K5T108
Hãng sản xuất:

Khóa chốt rơi (thả), 205×34×42mm
(8.1×1.3×1.7″)
12VDC, ≤1.2A (dòng điện khi khởi động ),
0.2A (Chế độ chờ)

Product Description

Khóa chốt rơi (thả), 205×34×42mm
(8.1×1.3×1.7″)
12VDC, ≤1.2A (dòng điện khi khởi động ),
0.2A (Chế độ chờ)

Chia sẻ bài viết lên
undefined