Nút bấm IP Hikviison SH-VDP603-PE

Nút bấm IP Hikviison SH-VDP603-PE Có thể gọi trực tiếp đến điện thoại qua App Hik-connect mà không cần màn hình