Module mở rộng thêm 32 vùng không dây

 

  • Module mở rộng thêm 32 vùng không dây (Wireless Receiver, 32 zones; 868 MHz).
  • Mở rộng thêm 32 vùng không dây.

 

Mã: RP432EW- Wireless Receiver Danh mục: