Bàn điều khiển USB

– Kết nối tín hiệu và nguồn trực tiếp qua cổng USB
– Điều khiển 3 trục (3D PTZ), zoom – xoay
– Có thể lapajt rình cho 15 phím bấm
– Có led hiển thị trạng thái hoạt động của màn hình
– Có chỉ số hiển thị trạng thái hoạt động của bàn phím
– Tương thích với cả phầm mềm máy trạm và máy chủ
– Kết nối trục tiếp với NVR qua cổng USB
Mã: DS-1005KI Danh mục: