Bàn điều khiển RS-485 DS-1003KI

– Điều khiển các tính năng của đầu ghi
một cách dễ dàng như dùng chuột
– Kiểm soát DVR và PTZ riêng biệt
– Cần điều khiển 3D
Mã: DS-1003KI Danh mục: