M6220-FAN-F

Hãng sản xuất: 

Module, dùng cho các dòng RG-S6220 và RG-S6220-H Series