M6220-FAN II-F

Hãng sản xuất: 

Module quạt thế hệ 2, dùng cho các dòng RG-S6110-48XS4QXS, RG-S6220-48XS6QXS-H, RG-S6220-48XS6QXS-H-AC