M5000h 01qxs

M5000H-01QXS

Danh mục: , .

Hãng sản xuất: 

Module mở rộng 1 cổng QSFP+ (dùng cho cổng QSFP+ BASE-X, chỉ sử dụng cho S575C-H)