Mini Gbic Gt

Mini-GBIC-GT

Danh mục: , .
Hãng sản xuất:

1000BASE-TX, SFP Transceiver (100m).

undefined