DCIF

DCIF : là 1 định dạng hình ảnh màu có độ phân giải 528×384 (PAL) và 528×320 (NTSC)