EZVIZ

EZVIZ là một ứng dụng dịch vụ video được thiết kế đặc biệt cho người dùng thông thường. EZVIZ tích hợp những tính năng chính sau:

1) Truy cập P2P dễ dàng : dễ sử dụng , không cần mở port trên modem.

2) Thâm nhập mạng riêng : Giải quyết cách vấn đề về địa chỉ IP riêng và DDNS

3) Các dịch vụ khác: Cảnh báo trên phần mềm , đàm thoại 2 chiều, etc.

EZVIZ có thể sử dụng trong các vị trí bán lẻ cho bảo vệ hoặc trong các căn hộ để giám sát người già và trẻ nhỏ. HIkvision cung cấp ứng dụng EZVIZ miễn phí cho iOS và Android.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang www.ezviz7.com.