Kênh zero

Để truy cập từ xa, người dùng có thể kết hợp nhiều kênh video vào cùng 1 kênh zero để tiết kiệm băng thông.

Chia sẻ bài viết lên

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment

undefined