VCA- Phân tích nội dung video

VCA ( Phân tích nội dung video ) là khả năng phân tích video để xác định thời gian, sự kiện. Có nhiều tính năng thông minh có thể tích hợp vào VCA như phát hiện xâm nhập, phát hiện vượt hàng rào ảo , v.v…

Chia sẻ bài viết lên

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment

undefined