Đầu báo kính vỡ (ViTRON™ Plus Glassbreak)

Đầu báo kính vỡ.

Phát hiện vỡ của các loại : Kính tấm thông thường, kính cường lực ( kính tôi), kính dán ( kính an toàn).

Khoảng cách tối đa 9m.

Mã: RG71FM Danh mục: