Đầu ghi NVR 32 kênh

– Hỗ trợ camera của hãng thứ 3
– Độ phân giải ghi tới 6MP
– Cổng ra HDMI và VGA
độ phân giải 1920×1080P
– Hỗ trợ 8 ổ cứng
– Hỗ trợ lưu trữ theo hạn mức
và theo nhóm HDD