Đầu đọc thẻ DS-K1T801M

Đầu đọc thẻ EM, Có bàn phím
Hỗ trợ 3000 thẻ
Kết nối nút ấn, khóa cửa
Mã: DS-K1T801M Danh mục: ,