M78-PSE

Module nguồn PoE cho S7808C,

Kết hợp được với PA1600I-PL và RG-PA3000I-PL