NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN NĂM 2021 TẠI NHÀ AN TOÀN

Dù không khí ngày Tết vẫn còn vương vấn nhưng hầu hết nhân viên Nhà An Toàn 3 miền cũng đã sẵn sàng bắt đầu một năm làm việc mới. Đúng ngày 16/02/2020 nhằm ngày mùng 6 âm lịch, văn phòng Nhà An Toàn đã rộn rã tiếng cười, tiếng chúc mừng năm mới của nhân viên dành cho nhau. Sau những lời chào hỏi, chúc mừng Nhà An Toàn đã sẵn sàng với những đơn hàng trên khắp cả nước, cùng Qúy đại lý chiến đấu trong năm mới.

Hanoi3

Hochiminh