WORKSHOP HIKVISION TẠI CỤM DIỄN CHÂU – NGHỆ AN

Sau chuyến công tác tại Vinh-Nghệ An, Nhà An Toàn nhận được kế hoạch thực hiện WORKSHOP Hikvision tại Diễn Châu – Nghệ An. Thời lượng ngắn nhưng Nhà An Toàn cũng đã cố gắng giới thiệu đầy đủ những tính năng mới của Sản phẩm Hikvision ColorVu nói chung. Buổi WS diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thảo luận của anh em tham dự.

Nat4

Nat3