WORKSHOP HIKVISION TẠI CỤM THÁI HÒA, NGHĨA ĐÀN – NGHỆ AN

Tiếp nối chương trình Workshop giới thiệu sản phẩm Hikvision, Ngày 09/07/2020, Nhà An Toàn đã kết hợp cùng đại lý tổ chức Buổi #WORKSHOPHIKVISION Chia sẻ công nghệ tại Cụm Thái Hòa, Nghĩa Đàn – Nghệ An.

Nat5

Nat6