HDSD các tính năng Hik-connect phiên bản 3.5.0

Hướng dẫn sử dụng các tính năng Hik-connect phiên bản 3.5.0

Tài liệu được xây dựng bởi: Phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Nhà An Toàn

Nhà nhập khẩu – phân phối chính thức Hikvision tại Việt Nam