Chính sách mới về việc cấp mã QR code EZVIZ từ xa.

Chính sách mới về việc cấp mã QR code EZVIZ từ xa.
Cho những trường hợp mã verification code(VC) bị mờ, phai,..có thể được cấp lại từ xa nếu đáp ứng và làm theo các bước sau.
1. Thiết bị còn nằm trong tài khoản.
2. Gửi mail bằng địa chỉ email đăng kí tài khoản trước đó đến địa chỉ mail sau: support@ezviz.com hoặc support.msa@ezviz.com.
3. Nội dung mail gồm:
– SN
– Hình ảnh thiết bị bị mất code
– Ghi chú: Yêu cầu cấp lại VC mới.
Sau khi gửi mail, EZVIZ sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đáp ứng đúng yêu cầu thì trong vòng 3 ngày làm việc sẽ nhận được mail phản hồi bao gồm verification code (VC).
Nếu tài khoản chỉ đăng kí sđt thì chúng ta có thể liên kết thêm email để có thể áp dụng theo chính sách mới trên!