THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÁCH DỮ LIỆU TÀI KHOẢN CỦA HAI NỀN TẢNG HIK-CONNECT VÀ EZVIZ

Kính gửi quý khách hàng,
Để tăng cường khả năng bảo mật và cải thiện tính năng sản phẩm, Nhà An Toàn xin thông báo từ ngày 01/08/2020, hai nền tảng HikConnect và EZVIZ sẽ được tách biệt hoàn toàn, có nghĩa là tài khoản Hik-Connect sẽ không đăng nhập được vào ứng dụng EZVIZ được nữa
và ngược lại.
Quý khách hàng hiện đang sử dụng đồng thời hai ứng dụng Hik-Connect và EZVIZ sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng để lựa chọn giữ
lại 1 tài khoản trước ngày 01/08,
quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn khi nhận được thông báo.
Hệ thống sẽ tự động chọn giúp nếu quý khách hàng chỉ sử dụng 1 trong 2 ứng dụng Hik-Connect hoặc EZVIZ trong 30 ngày gần nhất.
Sau ngày 01/08, nếu quý khách hàng chưa lựa chọn 1 trong 2 nền tảng, hệ thống sẽ tự động xác định dựa trên lần đăng ký đầu tiên của tài
khoản đó. Đồng thời, thiết bị của tài khoản Hik-Connect sẽ không thể chia sẻ cho tài khoản EZVIZ được và ngược lại.
Tất cả các thiết bị đã được gán trong tài khoản Hik-Connect/EZVIZ của quý khách đều vẫn sẽ hoạt động bình thường trong và sau
thời gian chuyển đổi trên.
Để tránh gặp lỗi hoặc không nhận được thông báo trên ứng dụng, quý khách hàng vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất cho ứng dụng HikConnect và EZVIZ bằng cách truy cập vào website https://appstore.hikvision.com/ hoặc quét mã QR sau đây:

Ma Qr