Thêm 1 thiết bị trong iVMS-4500

Làm thế nào để thêm một DVR, NVR hoặc Camera IP trong phần mềm máy khách di động iVMS4500.

Chia sẻ bài viết lên

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment

undefined