HD thiết lập storage server trên phầm mềm iVMS 4200

Hướng dẫn thiết lập storage server trên phầm mềm iVMS 4200.

Camera quan sát Hikvision

Nhập khẩu phân phối bởi Nhà AN Toàn