HD xem camera theo group trên iVMS 4500 – đầu ghi hơn 16 kênh

HD xem camera theo group trên iVMS-4500 (cho các đầu ghi nhiều hơn 16 kênh)