Hướng dẫn gán thiết bị vào phầm mềm iVMS 4500

Hướng dẫn gán thiết bị vào phầm mềm iVMS 4500.

Camera quan sát Hikvision

Nhập khẩu phân phối bởi Nhà AN Toàn