Thiết lập cảnh báo trên iVMS-4500

Video này cho bạn thấy làm thế nào để thiết lập thiết bị di động của bạn để nhận cảnh báo dưới dạng thông báo đẩy vào phần mềm máy khách di động iVMS4500.
Chia sẻ bài viết lên

Share this Post!

About the Author : Nhà An Toàn

0 Comment

undefined