Loa báo động kèm đèn chớp có sẵn mạch dao động

Loa báo động kèm đèn chớp có sẵn mạch dao động loại to 12VDC

Mã: SH-110 Danh mục: