Giới thiệu cổng báo động và cổng âm thanh cho camera