Mô đun mạng cắm rời TCP/IP

+ (Plug-in IP Module). Kết nối trung tâm với internet.
+ Khi đó mọi sự kiện xảy ra như Báo động, mất điện, Ắc quy yếu… sẽ được báo qua Email.
+ Có thể bật tắt trung tâm, điều khiển 4 rơ le ( PGM port) trên trung tâm qua phần mềm cài trên điện thoại di động.
+ Lưu ý : Có thể dùng 4 rơ le này để điều khiển Bật/Tắt 4 thiết bị khác nhau tại nơi lắp báo động.

Mã: RW132IP-LightSYS Danh mục: