Trung tâm báo động 24 zone LightSYS- Israel

Trung tâm báo động LightSYS 24 Zone có dây:
– 24 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại.
– Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP).
– Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.

Mã: RP432P - 24 zone Danh mục: