Nhà An Toàn tài trợ Gala IT Nghệ An

Ngày 10/01/2021, CTCP Nhà An Toàn & Hilook hân hạnh được đồng hành và hiện diện tại sự kiện Gala IT_Nghệ_An với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương.
Tại sự kiện, Nhà An toàn hân hạnh được đón tiếp và giải đáp về xu hướng công nghệ và thông tin sản phẩm Hilook cho rất nhiều các anh em đang hoạt động trong lĩnh vực CCTV tại Nghệ An.
Hi vọng, sự kiện này là cơ sở để thúc đẩy mối quan hệ giữa NAT và các đối tác, thúc đẩy thị trường CCTV tại Nghệ An ngày càng phát triển.
Nhaantoan 2
Nhaantoan3
Nhaantoan4